CYBER HUB

У мисији подизања сајбер капацитета

Cyber HUB је иницијатива за подизање сајбер отпорности у свим аспектима друштва. Вођена актуелним дешавањима у физичком и сајбер окружењу, све значајнијим надолазећим ризицима и претњама, хроничним недостатком специјализоване радне снаге и мањком свести о информационој и сајбер безбедности у друштву

Подршка и стимулација развоја у области информационе и сајбер безбедности / Сајбер инкубатор

Размена информација о ризицима и претњама

Сарадња и повезивање

Подизање капацитета за постизање сајбер отпорности

Промоција сајбер хигијене у друштву

Едукација сајбер капацитета у сарадњи са послодавцима

CyberHUB © All rights reserved.
CyberHUB © All rights reserved.

0